Ενημέρωση Προφίλ
Σε κάποια φάση της παραμονής σας, ίσως αποφασίσετε ότι χρειάζεται να ανανεώσετε κάποιες πληροφορίες όπως οι πληροφορίες του instant messenger σας, τον κωδικό σας, ή ίσως να χρειαστεί να αλλάξετε την διεύθυνση email σας. Μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες αυτές από τον Πίνακα Ελέγχου χρήστη σας. Για να προσπελάσετε αυτόν τον πίνακα ελέγχου, απλά πατήστε στον σύνδεσμο στο πάνω δεξιά μέρος των περισσότερων σελίδων με τίτλο "ΠΕ Χρήστη". Από εκεί, απλά επιλέξτε "Τροποποίηση Προφίλ" και αλλάξτε ή ανανεώστε όσα αντικείμενα επιθυμείτε, και μετά συνεχίστε πατώντας το κουμπί Ενημέρωση Προφίλ που βρίσκετε στο τέλος της σελίδας για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.