Σύνδεση και Αποσύνδεση
Όταν συνδέεστε, ορίζετε ένα cookie στο μηχάνημά σας ώστε να μπορείτε να πλοηγείστε στις συζητήσεις χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε το ψευδώνυμό σας και τον κωδικό σας κάθε φορά. Όταν αποσυνδέεστε καθαρίζετε αυτό το cookie για να διασφαλίσετε ότι κανείς άλλος δεν θα μπορέσει να πλοηγηθεί στη συζήτηση σαν εσάς.

Για να συνδεθείτε, απλά πατήστε τον σύνδεσμο σύνδεση στην πάνω δεξιά γωνία της συζήτησης. Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε τον σύνδεσμο αποσύνδεση στο ίδιο σημείο. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να αποσυνδεθείτε, ο καθαρισμός των cookies στο μηχάνημά σας θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα.