Δημοσίευση Νέου Θέματος
Όταν πάτε σε μια συζήτηση που σας ενδιαφέρει και επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα νέο θέμα, απλά επιλέξτε το κουμπί στο πάνω και κάτω μέρος των συζητήσεων με τίτλο "Νέο Θέμα". Παρακαλούμε σημειώστε ότι ίσως να μην έχετε δικαίωμα να δημοσιεύσετε ένα νέο θέμα σε όλες τις συζητήσεις αφού ο διαχειριστής σας μπορεί να έχει περιορίσει τις δημοσιεύσεις στη συζήτηση εκείνη σε προσωπικό μόνο ή να έχει μετατρέψει την συζήτηση σε αρχείο τελείως.