Υγρασιόμετρα-Hygrometers
#1
  • Ψηφιακά ερασιτεχνικά.
  • Ψυχρού - θερμού
  • Αναλογικά(συνθετική τρίχα/αλογότριχα)
  • Ψηφιακά, σύστημα μέτρησης της υγρασίας 24/7 με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων(Arduino, raspberry).
  • Υγρασιόμετρα υψηλής ακρίβειας(εργαστηριακά).
Απάντηση


Μετάβαση στη συζήτηση:


Χρήστης (ες) διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 Επισκέπτης (ες)